• Fejsbuk i Gugl sve veći igrači na tržištu oglašavanja

  • UM Beograd i Coca-Cola u finalu prestižnog festivala u Rimu

  • Opstaju oni koji se novonastaloj situaciji najbolje prilagode

  • 50 odsto globalnog digitalnog oglašavanja odvija se na mobilnim uređajima