• Agencije IPG Mediabrands SEE među vodećim u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj

  • Fejsbuk i Gugl sve veći igrači na tržištu oglašavanja

  • UM Beograd i Coca-Cola u finalu prestižnog festivala u Rimu

  • Opstaju oni koji se novonastaloj situaciji najbolje prilagode