Uslovi korišćenja

  1. Uvod

Dobrodošli na internet stranicu agencije UM Beograd (“Sajt”). Ovi Uslovi korišćenja (“Sporazum”) predstavljaju pravni sporazum između agencije UM Beograd (“Kompanija” ili “mi”) i svakog korisnika (“vi” ili “korisnik”) koji određuje Vaše korišćenje ovog Sajta. Pre ulaska na Sajt molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj Sporazum. Upotrebom ovog Sajta, pristajete na uslove koji su navedeni u ovom Sporazumu. Ako niste saglasni sa uslovima koji su navedeni u ovom Sporazumu, ne možete da pristupite ili koristite ovaj Sajt.

Mi zadržavamo pravo da, po našem nahođenju, unosimo izmene o ovaj Sporazum, i da vas pre toga obavestimo ili ne. Datum koji se nalazi na vrhu ovog Sporazuma i koji je označen kao “Poslednje ažuriranje” ukazuje kada su unete poslednje izmene. Ako nastavite da pristupate i koristite ovaj Sajt nakon unošenja izmena u Sporazumu, dajete svoju saglasnost napravljenim izmenama. Zbog toga treba da pročitate ovaj Sporazum pre svakog ulaska na Sajt. Osim toga, prilikom korišćenja određenih usluga i delova Sajta, podložni ste svim objavljenim smernicama ili pravilima koji se odnose na te usluge i delove sajta, koji se mogu povremeno objavljivati. Time su sve takve smernice i pravila referencom inkorporirana u ovaj Sporazum.

  1. Privatnost

Korišćenje ovog Sajta podleže uslovima koji su navedeni u našim Pravilima Privatnosti, koja su deo ovog Sporazuma. Upotrebom ovog Sajta, saglasni ste sa svim uslovima koji su navedeni u našim Pravilima Privatnosti. Mi zadržavamo pravo, a vi ste saglasni sa tim, da upotrebljavamo podatke o vašoj upotrebi ovog Sajta i sve druge lične podatke koje nam date, u skladu sa našim Pravilima Privatnosti.

III. Autorska prava; Zaštitni znakovi

Saglasni ste sa tim da su svi materijali koji se nalaze na Sajtu, uključujući i dizajn, grafike, tekst, zvukove, fotografije, softverski i drugi fajlovi na Sajtu, kao i njihov odabir i raspored (zajednički naziv “Materijali”) vlasništvo Kompanije i njenih vlasnika, da podležu i da su zaštićena međunarodnim i zakonima države Srbije, i pravilima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualne svojine. Sva prava na Materijale koja nisu izričito navedena u ovom Sporazumu su u vlasništvu njihovih pravnih vlasnika kao vlasnika intelektualne svojine. Osim ako to nije izričite odobreno ovim Sporazumom ili na Sajtu, zabranjeno je svako kopiranje, reprodukovanje, distribucija, ponovno objavljivanje, preuzumanje, prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, eksploatisanje, stvaranje derivatnih dela ili bilo koja druga upotreba svih Materijala u bilo kom obliku i na bilo koji način, bez prethodnog pisanog odobrenja od Kompanije ili vlasnika intelektualne svojine nad datim materijalom. Kompanija Vam dozvoljava gledanje i preuzimanje Materijala ali samo u lične, nekomercijalne svrhe, pod uslovom da sva autorska prava i drugi vlasnički zahtevi koji se nalaze u originalu Materijala ostanu nepovređeni. Nije Vam dozvoljena izmena ili adaptacija Materijala na bilo koji način, niti bilo kakva upotreba istih u javne ili komercijalne svrhe. Zaštitni znakovi, oznake usluga, zaštitni simboli i logotipi (zajednilki nazim “Oznake”) koji se nalaze ili su opisani na ovom Sajtu (uključuju ali nisu ograničena na agenciju UM Beograd) su vlasništvo Kompanije i/ili njenih vlasnika i zabranjeno je njihovo kopiranje, imitiranje i korišćenje, u celosti ili samo delimično, bez prethodnog pisanog odobrenja Kompanije i/ili njenih vlasnika. Osim toga, sva uzglavlja stranica, grafike, ikonice za dugmiće i skripte su Oznake Kompanije i zabranjeno je njihovo kopiranje, imitiranje i korišćenje na bilo koji način, delimično ili u celosti, bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije. Kompanija će sprovoditi svoja prava na intelektualnu svojinu u najvećom mogućoj meri zakona.

 

  1. Linkovi; Internet stranice trećih lica

Linkovi koji se nalaze na Sajtu i koji vode do internet stranica trećih lica su omogućena samo kao pogodnost za vas. Odabirom nekih od tih linkova napustićete Sajt. Kompanija ne kontroliše, niti podržava bilo koji sajt trećeg lica. Saglasni ste sa tim da Kompanija i njene podružnice nisu odgovorne za sadržaj, robu ili usluge koje se pružaju na tim spoljašnjim stranicama, niti za vaše korišćenje ili nemogućnost korišćenja tih sajtova. Te linkove koristite na svoju odgovornost. Upozoreni ste da druge stranice na internetu, uključujući i stranice trećih lica čiji se linkovi nalaze na ovom Sajtu, mogu da sadrže materijale i informacije koji mogu biti uvredljivi ili nepogodni za nekoga; ili sadržaj koji je netačan, pogrešan ili obmanjujući; ili klevetnički, optužujući, koji vređa tuđa prava ili je nezakonit. Kompanija se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za sadržaj, legalnost, pristojnost ili tačnost informacija, proizvoda i usluga koji se pojavljuju na internet stranici bilo kog trećeg lica.

Nastavljajući se na gorepomenuto, vaša korespodencija ili poslovnja saradnja, ili učestvovanje u promocijama, sa oglašivačima do kojih dođete korišćenje Sajta, uključujući i plaćanje i isporuku robe ili usluga, ili bilo koja druga pravila, uslovi, garancije ili predstavljanja u vezi sa tim poslovima, su isključivo između Vas i tog oglašivača. Saglasni ste sa tim da Kompanija i njene podružnice nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koji nastanu kao rezultat poslovanja ili prisustva tih oglašivača na Sajtu.

  1. Izjava o odgovornosti; Ograničenje odgovornosti

JASNO RAZUMETE I SAGLASNI STE DA:

UPOTREBLJAVATE OVAJ SAJT NA SOPSTVENU ODGOVORNOST. SAJT I SVI MATERIJALI KOJI SE NALAZE NA NJEMU SE DAJU U VIĐENJENOM STANJU I U DOSTUPNIM KOLIČINAMA. OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE NAGLAŠENO U OVOM DOKUMENTU, KOMPANIJA I NJENE PODRUŽNICE, I SVI NJIHOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI I DRUGI PREDSTAVNICI (ZAJEDNIČKI NAZVANI “KOMPANIJA I NJENE PODRUŽNICE”) IZRIČITO NE DAJU NIKAKVE GARANCIJE, NI IZREČENE NITI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, IMPLICIRANE GARANCIJE PRODAJNOSTI, POGODNOSTI ROBE ZA ODREĐENE SVRHE I NEPREKRŠAJNOST.

OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO OVIM SPORAZUMOM, KOMPANIJA I NJENE PRODRUŽNICE NE GARANTUJU DA ĆE (I) SAJT ISPUNITI VAŠE ZAHETEVE, (II) SAJT RADITI BEZ PREKIDA, NA VREME, BEZBEDNO I BEZ GREŠAKA, (III) ĆE REZULTATI KOJI DOBIJETE UPOTREBOM OVOG SAJTA BITI TAČNI I POUZDANI, (IV) ĆE KVALITET USLUGA, INFORMACIJA, I BILO KOJIH DRUGIM MATERIJALA KOJI DOBIJETE PUTEM OVOG SAJTA ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA, I DA (V) ĆE SVE GREŠKE NA SAJTU BITI ISPRAVLJENE. SVI MATERIJALI KOJE PREUZMETE ILI NA DRUGI NAČIN DOBIJETE UPOTREBOM OVOG SAJTA PREUZIMATE PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU I NA SVOJ RIZIK, I SAMO VI STE ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ŠTETE KOJE NASTANU NA VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU, ILI U SLUČAJU GUBITKA PODATAKA KOJI NASTANE ZBOG PREUZIMANJA TAKVIH DOKUMENATA. BILO KAKAV SAVET, DOBIJEN USMENIM ILI PISMENIM PUTEM, KOJI DOBIJETE OD STRANE KOMPANIJE ILI NJENIH PODRUŽNICA, ILI PUTEM OVOG SAJTA, NE DAJU NIKAKVU GARANCIJU KOJA NIJE JASNO NAVEDENA U OVOM SPORAZUMU.

KOMPANIJA I NJENE PODRUŽNICE NE MOGU NI POD KAKVIM USLOVIMA BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKAVE ŠTETE KOJE NASTANU ZBOG ILI U VEZI SA UPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOŠĆU UPOTREBE OVOG SAJTA, UKLJUČUJUĆI I ODGOVORNOST (I) KAO IZDAVAČ PODATAKA, (II) ZBOG NETAČNOSTI INFORMACIJA, (III) ZA BILO KAKVA NEDOZVOLJENI PRISTUP ILI OTKRIVANJE VAŠIH PRENOSA ILI PODATAKA, (IV) ZA IZJAVE ILI PONAŠANJE BILO KOJIH TREĆIH LICA KOJI SE NALAZE NA SAJTU, ILI (VII) ZA BILO KOJI SLUČAJ KOJI SE DOVODI U VEZU SA OVIM SAJTOM ILI SAJTOM TREĆIH LICA. OVO JE SVEOBUHVATNO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI KOJE SE ODNOSI NA SVE ODŠTETE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI DIREKTNE, INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZBOG GUBITKA POSLA, ZARADE, DOBRE VOLJE, UPOTREBE, GUBITKA PODATAKA, TROŠKA NABAVKE REZERVNE ROBE, USLUGE ILI PODATAKA, SUDSKOG PROCESA ILI SLIČNOG), BEZ OBZIRA DA LI SE ZASNIVAJU NA KRŠENJU UGOVORA, GARANCIJE, PREKRŠAJA (UKLJUČUJUĆI I ZANEMARIVANJE) ILI BILO ČEMU DRUGOM, ČAK I KAD JE POJEDINAC UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI KOJA SE NAVODE U OVOM DOKUMENTU SU OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA IZMEĐU KOMPANIJE I VAS. PODACI I USLUGE KOJE SE NUDE PUTEM OVOG SAJTA NE BI BILE MOGUĆE BEZ NAVEDENIH OGRANIČENJA. BEZ OBZIRA NA GOREPOENUTO, GLAVNA I MAKSIMALNA ODGOVORNOST KOMPANIJE I NJENIH PODRUŽNICA, KAO I JEDINI I EKSKLUZIVNI LEK ZA BILO KOJU TUŽBU, ĆE BITI OGRANIČENA NA IZNOS KOJI VAM KOMPANIJA ISPLATI NA OVOM SAJTU.

NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU IZJAVU O ODGOVORNOSTI ODREĐENIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA ILI IZOSTANAK ODGOVORNOSTI ODREĐENIH VRSTA ODŠTETA. S TIM U VEZI, NEKI OD GORE NAVEDENIH OGRANIČENJA MOŽDA NISU PRIMENJIVA U VAŠEM SLUČAJU. KOD TAKVIH NADLEŽNOSTI, IZUZECI I ODGOVORNOSTI U POTPUNOSTI PODLEŽU SVIM OKVIRIMA ZAKONA.

  1. Obeštećenja

Saglasni ste da Kompanija i njene podružnice nisu odgovorni za sve tvrdnje, zahteve, uzroke delovanja, gubitke, troškove, štete i izdatke, ukuljučujući i razumne advokatske troškove, koji su prouzrokovani ili nastanu zbog ili u vezi sa vašom upotrebom ili ponašanjem na ovom Sajtu, bilo kojom aktivnošću povezanu sa vašom upotrebom Sajta, bilo kojim materijalom koji podnesete, postavite ili šaljete putem Sajta, vašim kršenjem ovog Ugovora, vašim kršenjem ili narušavanjem nečijih prava, ili prekidom vašeg pristupa Sajtu.

VII. Korišćenje Sajta; Prekid Korišćenja

Prilikom davanja podataka na ovom Sajtu, saglasni ste da (a) dajete istinite, tačne, aktualne i potpune podatke o sebi kao što se na Sajtu i traži, i (b) da ćete, kao što je dozvoljeno, održavati i pravovremeno ažurirati te podatke tako da uvek budu istiniti, tačni, aktuelni i potpuni. U slučaju da date podatke koji su neistiniti, netačni, zastareli ili nepotpuni, Kompanija ima pravo da vam suspenduje ili ukine pristup ovom Sajtu i zabrani svaku trenutnu i buduću upotrebu Sajta (ili njenog nekog dela).

Saglasni ste sa tim da ovaj Sajt koristite samo u zakonite svrhe, kao i da ste vi odgovorni za vašu upotrebu i komunikaciju na Sajtu. Saglasni ste da nećete objavljivati, niti slati putem ovog Sajta, nikakav materijal koji je nezakonit, prekršajan, preteći, uzmenirujuć, uvredljiv, vulgaran, nepristojan, bezobrazan, pun mržnje ili na bilo koji način uvredljiv, kao i materijal koji podržava kriminalno ponašanje ili ponašanje koje podstiče građansku neposlušnost, kršenje tuđih intelektualnih prava ili na bilo koji drugi način krši bilo koji lokalni, državni, nacionalni ili međunarodni zakon. Saglasni ste da nećete koristiti ovaj Sajt na način koji ometa njegov normalan rad ili ometa korišćenje i uživanje u Sajtu bilo kog drugog korisnika.

Kompanija ne daje nikakve garancije da su Materijali koji se nalaze na ovom Sajtu adekvatni ili dostupni za upotrebu u zemljama van Srbije, niti da je ovaj Sporazum u skladu sa zakonima bilo koje druge zemlje. Posetioci koji koriste ovaj Sajt, a nalaze se van države Srbije rade po sopstvenom ophođenju i sami su odgovorni za poštovanje svih zakona, ako su ti zakoni primenjivi, i u meri u kojoj su primenjivi. Saglasni ste da nećete pristupati ovom Sajtu na teritorijama gde njegov sadržaj nije legalan, i da ste vi, a ne Kompanija i njene podružnice, odgovorni za poštovanje svih primenjivih lokalnih zakona.

Ovaj Sporazum je na svazi sve dok ga ne raskinete Vi ili Kompanija. Možete da raskinete ovj Sporazum u bilo kojem trenutku, pod uslovom da prekinete sa bilo kakvom upotrebom ovog Sajta. Kompanija takođe može da raskine ili suspenduje ovaj Sporazum, u bilo kom trenutku, bez prethodnog upozorenja, i u skladu s tim vam zabrani pristup Sajtu, ako po mišljenju Kompanije ne poštujete bilo koji uslov ovog Sporazuma ili vaše korišćenje ovog Sajta postane štetno interesima drugog korisnika ili Kompanije i njenih podružnica. Po raskidanju ovog Sporazuma, bilo da ste to uradili Vi ili Kompanija, morate odmah da uništite sve materijale koje ste preuzeli ili na bilo koji drugi način dobili od strane Sajta, kao i sve kopije tog materijala, bilo da su napravljene pod uslovima korišćenja ili na drugi način.

Kompanija zadržava pravo da u svakom trenutku i s vremena na vreme modifikuje ili prekine, privremeno ili stalno, Sajt (ili neki njegov deo) sa ili bez prethodnog obaveštenja. Osim ako je to izričito navedeno u ovom Sporazumu, saglasni ste da Kompanija i njene podružnice nisu odgovorne vama, niti bilo kom trećem licu, za bilo kakve modifikacije, suspenzije ili ukidanje Sajta.

Saglasni ste sa tim da Kompanije može da vam ukine ili suspenduje pristup celom ili delovima Sajta, bez prethodnog obaveštenja, zbog bilo kog ponašanja za koje Kompanija, po svom nahođenju, veruje da je prekršaj ovog Sporazuma ili bilo kog primenjivog zakona, ili vređa interese drugog korisnika ili Kompanije i njenih podružnica.

Delovi II, V – VIII, XI – XIV, i XVI nastavljaju da važe i nakon ukidanja ovog Sporazuma.

VIII.Pravila za Nagradne igre, Takmičenja, Lutrije, Ankete i Slične Promocije

Sve nagradne igre, takmičenja, lutrije, ankete, ili slične promocije koje su dostupne na Sajtu podložne su pravilima koja ne spadaju u ovaj Sporazum, već su dodatak njemu. Učešćnjem u takvim nagradnim igrama, takmičenjima, lutrijama, ili sličnim promocijama, podležete tim pravilima, koja se mogu razlikovati od onoga što je navedeno u ovom Sporazumu. Kompanija vas savetuje da pročitate sva važeća pravila, koja su dostupna putem linka u okviru svake aktivnosti, i da pročitate naša Pravila Privatnosti, koja su, zajedno sa ovim Ugovorom, važeća za sve podatke koje tokom tih aktivnosti podnesete.

  1. Važeći Zakon; Nadležnost; Rešavanje Sporova

Ovaj Sporazum podleže i napravljen je u skladu sa zakonima države Srbije, bez obzira na odabir odredbe zakona. Saglasni ste da podležete nadležnosti države Srbije, kao i da se slažete da sve tužbe koje su prouzrokovane ili su u vezi sa upotrebom ovog Sajta ili ovog Sporazuma biti sprovedene isključivo u sudovima koji se nalaze u državi Srbiji.

U OKVIRU KOJI DOZVOLJAVA ZAKON, VI I KOMPANIJA SE ODRIČETE PRAVA NA SUĐENJE SA POROTOM U SVIM MEĐUSOBNIM POSTUPCIMA I PARNICAMA U VEZI SA OVIM SPORAZUMOM ILI SAJTOM. OSIM TOGA, NI VAMA NI KOMPANIJI NIJE DOZVOLJENO UDRUŽIVANJE SA DRUGIM KORISNICIMA OVOG SAJTA, NITI TRAŽNJE ODŠTETE PUTEM ZASTUPNIKA ILI POMOĆU ZAJEDNIČKE TUŽBE ILI PUTEM DRŽAVNOG TUŽIOCA.

  1. Razdvojivost; Tumačenja

Ako se bilo koji deo ovog Sporazuma proglasi nezakonitim, nevažećim, ili iz bilo kog razloga neizvršivim od strane nadležnog suda, validnost i sprovodljivost svih preostalih delova neće biti dovedena u pitanje. Kada se koristi u ovom Sporazumu, reč “uključujući” moraju da praze reči “bez ograničenja”.

  1. Celokupni Sporazum

Ovaj Sporazum predstavlja kompletni i jedini Sporazum između Kompanije i svakog korisnika ovog Sajta, u pogledu predmeta ovog Sporazuma, i zamenjuje sve prethodne i trenutne Sporazume, zastupanja, garancije i dogovore, pismene i usmene, u vezi sa predmetom ovog Sporazuma.

XII. Ostalo

Onda kada Kompanija ili njene podružnice ne insistiraju na striktnom pridržavanje uslova ovog Sporazuma ne znači da se odriču tih uslova, niti znači da se odriču prava da ubuduće insistiraju na striktnom pridržavanje svih uslova ovog Ugovora.

Saglasni ste da bez obzira na bilo kakva ograničenja ili zakon koji kaže suprotno, svaki zahtev za tužbu koji je nastao ili je u vezi sa korišćenjem ovog Sajta ili ovog Sporazuma mora da se podnese u roku od jedne (1) godine nakon nastanka te tužbe, ili zauvek ostaje bespravno. Deo ovog Sporazuma koji se zove “Izjava o odgovornosti; Ograničenje odgovornosti” postoji u korist Kompanije i njenih podružnica, i svaka od tih pojedinaca ili entiteta ima pravo da sprovodi ta pravila protiv vas, a u svoju korist.

XIII. Kontakt podaci

Ako imate bilo kakvih komentara, pitanja, ili žalbi u vezi sa ovim Sporazumom, ili želite da prijavite kršenje ovog Sporazuma, molimo Vas da nas kontaktirate. Link je sledeći: office@universalmedia.rs .

Sva pitanja ćemo razmotriti i rešiti što bolje možemo i u najkraćem roku.

POSLEDNJE AŽURIRANJE: 6/01/2017