Wave X

WAVE za zasebnu stranicu

Download: Wave 10 short presentation

 

Intervjuisali smo 56.398 ljudi na 44 jezika, tako da zaista razumemo šta identitet i kultura znače za ljude u svakoj od 81 zemlje. UM razume kako brendovi mogu da iskoriste kulturu za stvaranje snažnijih interakcija sa potrošačima.

 

 

Wave X – Remix Culture pokazuje da se ljudi širom sveta osećaju podeljenijima više nego ikad, sa opadajućim poverenjem u medije i institucije, a u isto vreme povećanjem želje za pripadanjem.

Želite više informacija? Pišite nam na  office@universalmedia.rs